การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ

- บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง 

- บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม
- บริการกายภาพบำบัดเบื้องต้น 
- บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมลงบันทึกรายงานอาการผู้ป่วย
- บริการเสื้อผ้า พร้อมทำความสะอาดเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หมอนข้าง และอุปกรณ์ต่างๆ
- กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ พาไปทำบุญที่วัด
- การเดินพักผ่อนยามเย็น
- การออกกำลังกาย

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ แบบองค์รวม คือ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแล และได้รับบริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นด้วยกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่ไม่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย อธิเช่น

  - ตรวจไขมันในร่างกาย เพื่อพิจารณา โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน


 

  - ตรวจกล้ามเนื้อ เพื่อพิจารณาการออกกำลังกาย


 

  - ตรวจระดับน้ำในร่างกาย  เพื่อพิจารณาระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกาย อาการเจ็บป่วยต่างๆ


 

  - ตรวจกระดูก เพื่อพิจารณาโรคกระดูกพรุนและกระดูกเปราะ


  - ตรวจไขมันหน้าท้อง เพื่อพิจารณาโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ


  

  - ตรวจน้ำตาลในเลือด พิจารณาโรคเบาหวาน


 

  - ตรวจวัดความดันโลหิต เพื่อพิจารณา โรคความดันโลหิตต่ำ-สูง  - ตรวจการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย เพื่อพิจารณา การเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เพื่อวางแผนประเมินการดูแลฟื้นฟูสุขภาพต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com