ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศรีวารีเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์
Srivaree Healthcare Center
 
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง   
 
 (มาตรฐานอันดับ 1) 
 
สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
ดูแลโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีมาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ

โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศรีวารีเฮลท์แคร์ มีการบริการดูแลสุขภาพและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และ
ช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเราบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และกายภาพบำบัด
ผู้ป่วยที่มีปัญหาซ้ำซ้อน ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
บริการให้อาหารทางสายยาง บริการดูดเสมหะ สายสวนปัสสาวะ ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ฯลฯ
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
การดูแลระยะสั้นเป็นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์หรือมากกว่า
โดยจัดเป็น Program ของการรักษาและฟื้นฟู การกายภาพบำบัด และช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอย่าง
เมื่ออาการดีขึ้นผู้สูงอายุก็สามารถกลับบ้านได้ หรือ
การฝากดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่ญาติไม่สะดวกในการดูแลที่บ้าน
ช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดพักผ่อนของผู้ดูแล 
 
การดูแลระยะยาวบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่
กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ ไม่ต้องการพักอาศัยอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีภาวะสุขภาพที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ญาติ ลูกหลานไม่สามารถให้การดูแลเองได้
ส่วนมากมักอยู่ในสถานพยาบาล เป็นระยะเวลานานเป็นปี เช่น
กลุ่มผู้สูงอายุอัลไซด์เมอร์ พาร์กินสัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ
และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากอันเนื่องมาจากจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง
ต้องได้รับการดูแลในด้าน การรับประทานยา การรับประทานอาหาร การช่วยเหลือเรื่องกิจวัตรประจำวัน

ห้องพัก สถานที่สะอาด สะดวกสบาย
ห้องเตียงรวม เตียงคู่  
 
บริการรถพยาบาล รับส่งผู้สูงอายุ /ผู้ป่วย ตลอด 24 ชม. 
 
สนใจติดต่อได้ที่
 
ภายใน 02- ในเวลาทำการ  (8.30-17.00)
คุณอาร์ท  089-4954974, ตลอด 24 ชม. 
คุณก้อย 061-4142496
ภายใน - ภายในเวลาราชการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
ศูนย์กายภาพบำบัด

 


image
สวนหย่อมพักผ่อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 
image
กิจกรรมบำบัด 
image

กายภาพบำบัด

 

image
กิจกรรมผู้สูงอายุ 

เรามีระบบการบริการรักษาพยาบาล อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการดูแลที่มีมาตรฐาน ให้บริการสำหรับ

รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น(Short term care)และระยะยาว(Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยศูนย์ SHC มีการบริการดูแลสุขภาพและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้

Powered by MakeWebEasy.com