ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น และระยะยาว

Last updated: 1 มิ.ย. 2559  |  4036 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น และระยะยาว

รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น(Short term care)และระยะยาว(Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยศูนย์ SHC มีการบริการดูแลสุขภาพและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้

 

การดูแลระยะสั้น

 เป็นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์หรือมากกว่า โดยจัดเป็น Program ของการรักษาและฟื้นฟู การกายภาพบำบัด และช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอย่าง เมื่ออาการดีขึ้นผู้สูงอายุก็สามารถกลับบ้านได้ หรือการฝากดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่ญาติไม่สะดวกในการดูแลที่บ้าน ช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดพักผ่อนของผู้ดูแล 

 

 

การดูแลระยะยาว

 บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ ไม่ต้องการพักอาศัยอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีภาวะสุขภาพที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือญาติ ลูกหลานไม่สามารถให้การดูแลเองได้ ส่วนมากมักอยู่ในสถานพยาบาล เป็นระยะเวลานานเป็นปี เช่น กลุ่มผู้สูงอายุอัลไซด์เมอร์ พาร์กินสัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากอันเนื่องมาจากจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลในด้าน การรับประทานยา การรับประทานอาหาร การช่วยเหลือเรื่องกิจวัตรประจำวัน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com