การบริการ

 
การดูแลผู้สูงอายุ
 
บริการดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด และดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนการให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

- บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม
- บริการกายภาพบำบัด
- บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมลงบันทึกรายงานอาการผู้ป่วย
- บริการเสื้อผ้า พร้อมทำความสะอาดเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หมอนข้าง และอุปกรณ์ต่างๆ
- กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ พาไปทำบุญที่วัด
- การเดินพักผ่อนยามเย็น
- การออกกำลังกาย 
 
 
การกายภาพบำบัด

ลักษณะและวิธีในการให้บริการ
  • การรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Manual Techniques)
  • การฟื้นฟูร่างกาย (Rehabilitation)
  • การรักษาด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities)
  • การออกกำลังกาย (Exercises)
  • วารีบำบัด (Hydrotherapy)
  • การออกกำลังกาย (Exercises)

 

รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น(Short term care)และระยะยาว(Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยศูนย์ SHC มีการบริการดูแลสุขภาพและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้

เรามีระบบการบริการรักษาพยาบาล อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการดูแลที่มีมาตรฐาน ให้บริการสำหรับ

Powered by MakeWebEasy.com